A Poet's Pilgrimage

W H Davies

Ganwyd W H Davies yng Nghasnewydd ym 1871, mae’n adnabyddus iawn am ei gerdd Leisure, sy’n cychwyn -

What is this life if, full of care
We have no time to stand and stare.
No time to stand beneath the boughs
And stare as long as sheep or cows.

Yn A Poet’s Pilgrimage, a gyhoeddwyd yn wreiddiol ym 1918, mae’n gwneud ymdrech amlwg i ‘sefyll a syllu’ tra’n teithio o Gaerfyrddin i Lundain. Mae’n disgrifio llwybr ei daith, y pobl mae’n gyfarfod ar y ffordd ac yn y tafarndai - rhai’n prynu a gwerthu, rhai’n begera - cardotwyr, bocswyr, llongwyr. Flynyddoedd ynghynt syrthiodd Davies a malwyd ei droed tra’n ceisio neidio ar drên nwyddau yn Ontario, bu’n rhaid torri rhan isaf ei goes i ffwrdd a byth ers hynny fe fu'n gwisgo coes bren.

Rhwng 1893 a 1899 treuliodd Davies gyfnodau yn crwydro, cardota ac yn gweithio’n dymhorol yn America - mae’r cyfnod hwn yn cael ei groniclo yn ei lyfr The Autobiography of a Super-Tramp.

Epub ar gyfer Apple, Sony, Kobo

£2.45

Mobi ar gyfer Kindle

£2.45

Ar gael hefyd o –

epub ar gyfer ipad, iphone, kobo, nook, sony reader, mac, pc

Gwales £2.99iBookstore £2.99Kobo £2.99

mobi ar gyfer kindle

Amazon £3.48

papur ar gyfer eich silff lyfrau - 204 tudalen - clawr meddal - 108 x 175 x 12 mm

Amazon £10Lulu £10

Efallai fydd gennych ddiddordeb yn y teitlau hyn –

In Pursuit of Spring

In Pursuit of Spring

Edward Thomas

The Autobiography of a Super-Tramp

The Autobiography of a Super-Tramp

W H Davies

A Poet\'s Pilgrimage

A Poet's Pilgrimage

W H Davies

Cartrefi Cymru

Cartrefi Cymru

O M Edwards

english