Torn Sails

Allen Raine

Mae Hugh Morgan yn ystyried priodi…

Saif Mwntseison ar arfordir Cymru ac ym mlynyddoedd olaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg Hugh Morgan yw Meistr y pentref a’i brif gyflogwr. Mae ei weithdy hwyliau, sy’n cael ei redeg gan Ivor Parry ac yn rhoi bywoliaeth i lawer o’r teuluoedd lleol, yn rhan bwysig o fywyd y pentref. Un o weithwyr y gweithdy yw Gwladys Price“a girl of eighteen, slim, tall, and of unusual beauty”.

Ganed Anne Adeliza Evans, 1836-1908, yn Sir Gaerfyrddin. Daeth yn Anne Adeliza Beynon Puddicombe wedi iddi briodi ond fe ysgrifennodd dan y ffug-enw Allen Raine.

Ysgrifennodd ei nofel gyntaf, Ynysoer, yn Gymraeg ac fe’i gwobrwyd yn gydradd gyntaf yn Eisteddfod Genedlaethol Caernarfon 1894, cyfieithwyd i’r Saesneg ac fe’i gyhoeddwyd yn 1909 fel Where Billows Roll. Ar ôl cyhoeddi A Welsh Singer yn 1896 ysgrifennodd amryw o nofelau wedi eu lleoli yn ardaloedd arfordirol Siroedd Caerfyrddin a Cheredigion, roedd rhain yn darlunio’r gymdeithas oedd hi yn ei adnabod ac yn byw ynddo: Torn Sails, 1898; By Berwen Banks, 1899; Garthowen, 1900; Queen of the Rushes, 1906.

Gwerthwyd dros ddwy filiwn o lyfrau Allen Raine ac fe wnaed ffilmiau o dri ohonynt – Torn Sails, A Welsh Singer, By Berwen Banks. Credir fod y dair ffilm wedi eu colli.

Epub ar gyfer Apple, Sony, Kobo

£2.45

Mobi ar gyfer Kindle

£2.45

Ar gael hefyd o –

epub ar gyfer ipad, iphone, kobo, nook, sony reader, mac, pc

Gwales £2.99iBookstore £2.99Kobo £2.99

mobi ar gyfer kindle

Amazon £3.48

papur ar gyfer eich silff lyfrau - 282 tudalen - clawr meddal - 108 x 175 x 15 mm

Amazon £11Lulu £11

Efallai fydd gennych ddiddordeb yn y teitlau hyn –

The Secret Glory
 

The Secret Glory

Arthur Machen

The Bowmen and other Legends of the War
 

The Bowmen and other Legends of the War

Arthur Machen

Rhys Lewis
 

Rhys Lewis

Daniel Owen

Enoc Huws
 

Enoc Huws

Daniel Owen

english